Абонаментно счетоводно обслужване


Абонаментното счетоводно обслужване включва всички услуги, обединени в следните раздели: Счетоводни услуги, Данъчни услуги и Представителство, ТРЗ и личен състав, Годишно счетоводно приключване, Регистрации, Консултации и Административни услуги.

Услуги включени в абонаментното счетоводно обслужване