Онлайн счетоводни услуги


Онлайн счетоводните услуги са подходящи за всеки бизнес, осигурявайки възможност за предоставяне на онлайн документация без да е необходимо да притежавате специфични ИТ умения.
Счетоводна агенция Макро М Консулт разполага с универсален цифров сертификат (електронен подпис), чрез който, по електронен път, подаваме всички справки, формуляри, декларации и други документи за нуждите на различни институции, агенции и ведомства.
Можем да Ви улесним, като Ви предоставим разнообразни онлайн справки, формуляри и документи, необходими за нуждите на Вашия бизнес.

Онлайн счетоводните услуги включват

Подаване на всички документи по електронен път.
Подаване на справки-декларации по ЗДДС, годишни данъчни декларации на юридически или физически лица.
Подаване на статистически отчети до НСИ.
Можете да депозирате искания, свързани със сключване, изменение и прекратяване на трудови правоотношения, договори за управление и контрол, анекси към тях и др.
Издаване на документи, свързани с възникване и прекратяване на трудово правоотношения, удостоверения и др.
Получаване на електронни фактури от Ваши контрагенти на нашия имейл.
Електронно банкиране.
На имейла си ще получавате регулярна информация, относно справки, срокове и новости, касаещи текущата Ви работа.