Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/macromco/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2722

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/macromco/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2726

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/macromco/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3624
Осчетоводяване на европейски проекти - Макро М Консулт

Осчетоводяване на европейски проекти


Присъединяването на България към Европейския съюз (ЕС) осигури възможност на много фирми да реализират свои проекти, свързани с тяхното развитие, като участват с тези проекти, за изпълнение на оперативни програми, финансирани със средства от европейските фондове.
При счетоводното отчитане на разходите по изпълнение на проекти, има специфични изисквания, което налага много добре да се познава и спазва общата нормативна уредба, свързана с предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Нашият опит в счетоводното обслужване на такива проекти ще гарантират успеха при изпълнението и управлението на Вашият проект.


Услуги свързани с осчетоводяването на евройпески проекти

Наблюдението на разходите, нуждата от доказването на тяхната целесъобразност, необходимост и действителност, както и покриването им със средства от европейските фондове, изисква създаване на определена организация на счетоводното отчитане на изпълнението на проектите. Вашата счетоводна политика и индивидуалният Ви сметкоплан, трябва да се адаптират към изискванията за получаване и отчитане на изразходването на средства от европейските фондове. Това налага да се обхванат такива категории като:

Допустими разходи за финансиране по оперативните програми.
Недопустими разходи за финансиране.
Приходи, свързани с изпълнението на проекти.

Успоредно с работата Ви по проекта ще е необходимо:
Да Ви бъдат изготвени месечни, тримесечни и междинни отчети.
Да се направи финансова обосновка на разходите по проекта.
Да се изготвят редица справки, съгласно изискванията на нормативните документи